Contra el progrés

(en castellano, más abajo)

del-Carles-que-no-mes_ARAIMA20130513_0007_10

CONTRA EL PROGRÉS.

Diari Ara. 13/5/13. Gustavo Duch

Podria ser una habitual conversa del vermut d’un matí de diumenge a Viladecans, Sant Boi o El Prat. ―Carles, el que passa és que tu sempre estàs en contra de qualsevol progrés. Recordo perfectament quan fa uns anys qüestionaves l’ampliació de l’Aeroport del Prat de Barcelona; tot l’any passat t’ho vas passar en campanyes i accions contra l’arribada de Eurovegas a la zona del Parc Agrari i; ara que ens parlen d’un gran complex de tendes de roba outlet, també ho critiques. Com penses que ens en sortirem d’aquesta crisi? Ets un perepunyetes i un cabut. Com vols que creixi la nostra economia?

Però no és Carles el tossut, el veritable mantra insuportable és repetir i repetir aquest tipus de pregunta convertida en dogma de fe. El que manté ferm a Carles en les seves conviccions, i a moltes persones com ell, és impugnar la pregunta en si mateixa.

Certament, penso, ens equivoquem quan dediquem tants esforços a debatre quina és la millor fórmula, o la menys dolenta, perquè les xifres econòmiques repunten. La nova proposta d’un gran Outlet a Viladecans és un bon exemple per entendre què l’error es comet ja des de la casella de sortida, doncs una economia de creixement perpetu, a més de físicament impossible en un Planeta limitat, és nefasta.

Imaginem que s’engega el nou centre comercial. Comprarem les persones de la província de Barcelona més roba? Segurament comprarem la mateixa, només que la novetat i la molta publicitat que es dediqui portarà al fet que la despesa es traslladi dels tradicionals comerços d’aquestes poblacions al nou paradís tèxtil. Es generaran més llocs de treball? Doncs segurament els mateixos que sorgeixin per cobrir les places del Outlet seran els que es destrueixin amb el tancament d’aquests petits comerços o negocis familiars. Activarem altres indústries relacionades amb el sector tèxtil? Per descomptat no les de la nostra economia local doncs una de les característiques d’aquest model de negoci, d’aquestes empreses multinacionals del low cost, és importar la roba de tercers països.

És a dir, la tesi del créixer per créixer, produirà xifres positives en el balanç global però també portarà el que s’anomenen, eufemísticament, externalitats. En primer lloc, portarà a la destrucció d’una part del teixit comercial independent, petit i familiar, que passarà a unes molt poques corporacions. En segon lloc, amb la situació propera al monopoli que en aquest sector tenen aquestes empreses (a tot arreu trobem les mateixes tendes i les mateixes marques), els nous llocs de treball obtinguts seran de pitjor condició que els llocs de treball destruïts. I, en tercer lloc, sortiran victorioses unes empreses –i ho hem vist i denunciat amb l’ensorrament de la fàbrica tèxtil a Bangladesh i les seves més de 400 víctimes- que en la seva cerca per minimitzar els costos de producció fan ulls cecs als mínims drets laborals de qui els fabriquen o cusen les seves peces ‘globalitzades’.

L’especulació urbanística associada a aquest projecte o similars, també comptabilitzarà en positiu en el balanç comptable general, i semblarà que creixem i que això és bo. Però de nou ens faltarà una visió més global doncs en realitat, el comptable encarregat de sumar i restar, no podrà valoritzar –doncs és intangible- quant van patir els pagesos que fa vint anys van ser expropiats de les seves masies; no sabrà calcular –perquè és incalculable- quant suma la pèrdua de biodiversitat i naturalesa que aquests projectes arrosseguen o quant representa pel manteniment de la vida la fotosíntesi de les plantes o el paper de les abelles; i no projectarà –per falta de clarividència- tot el que en els propers anys [amb un declivi en l’extracció del petroli, amb el clima cada vegada més alterat i sever i amb menys terres i aigua disponibles per a l’agricultura] pot representar tenir més zones agrícoles al costat de Barcelona, oferint llocs de treball necessaris per proveir d’aliments sans a la població, alhora que preservant un paisatge on, per exemple, encara podem trobar 22 especies d’orquídies.

Carles no vol tornar a les cavernes, Carles diu que és una qüestió de saber quines ulleres utilitzes per mirar el món. Quan uns –amb les ulleres del creixement econòmic com a obsessió- observen que el 60% de les fèrtils terres del Delta del Llobregat estan cobertes de formigó i ciment, imaginen que no passarà rés si destrossen 6 hectàrees més del sòl agrícola. Amb les ulleres d’equitat i sostenibilitat, Carles també fa comptes i diu que hem sobrepassat els límits. Que el ciment no genera vida, i que sota l’asfalt hi ha una horta. 

———————-

CONTRA EL PROGRESO

DIARI ARA. 13 de mayo de 2013. Gustavo Duch Guillot

Podría ser una habitual conversación del vermut en una mañana de domingo en Viladecans, Sant Boi o El Prat. «Carles, lo que pasa es que tú siempre estás en contra de cualquier progreso. Recuerdo perfectamente cuando hace unos años cuestionabas la ampliación del Aeropuerto del Prat de Barcelona; todo el año pasado te lo pasaste en campañas y acciones contra la llegada de Eurovegas a la zona del Parque Agrario y; ahora que nos hablan de un gran complejo de tiendas de ropa outlet, también lo criticas. ¿Cómo crees que saldremos de esta crisis? Eres un tiquismiquis y un cabezota. ¿Cómo quieres que crezca nuestra economía?» 

Pero no es que Carles sea tozudo, el verdadero mantra insoportable es repetir y repetir este tipo de pregunta convertida en dogma de fe. Lo que mantiene firme a Carles en sus convicciones, y a muchas personas como él, es impugnar la pregunta en sí misma.

Ciertamente, pienso, nos equivocamos cuando dedicamos tantos esfuerzos a debatir cuál es la mejor fórmula, o la menos mala, para que las cifras económicas repunten. La nueva propuesta de un gran Outlet en Viladecans, es un buen ejemplo para entender qué el error se comete ya desde la casilla de salida, pues una economía de crecimiento perpetuo, además de físicamente imposible en un Planeta limitado, es nefasta.

Imaginamos que se pone en marcha el nuevo centro comercial. ¿Compraremos las personas de la provincia de Barcelona más ropa? Seguramente compraremos la misma, sólo que la novedad y la mucha publicidad que se dedique, hará que el gasto se traslade de los tradicionales comercios de estas poblaciones al nuevo paraíso textil. ¿Se generarán más puestos de trabajo? Pues seguramente los mismos que surjan para cubrir las plazas del Outlet serán los que se destruyan con el cierre de estos pequeños comercios o negocios familiares. ¿Activaremos otras industrias relacionadas con el sector textil? Por supuesto no las de nuestra economía local, pues una de las características de este modelo de negocio, de estas empresas multinacionales del low cost, es importar la ropa de terceros países.
Es decir, la tesis del crecer para crecer, producirá cifras positivas en el balance global pero también traerá lo que se denominan, eufemísticamente, externalidades.

En primer lugar, traerá la destrucción de una parte del tejido comercial independiente, pequeño y familiar, que pasará a unas muy pocas corporaciones. En segundo lugar, con la situación cercana al monopolio que en este sector tienen estas empresas (en todas partes encontramos las mismas tiendas y las mismas marcas), los nuevos puestos de trabajo obtenidos serán de peor condición que los puestos de trabajo destruidos. Y, en tercer lugar, saldrán victoriosas unas empresas –y lo hemos visto y denunciado con el derrumbe de la fábrica textil en Bangladesh y sus más de 400 víctimas- que en su busca para minimizar los costes de producción hacen ojos ciegos a los mínimos derechos laborales de quienes fabrican o cosen sus piezas ‘globalizadas’.

La especulación urbanística asociada a este proyecto o similares, también contabilizará en positivo en el balance contable general, y parecerá que crecemos y que esto es bueno. Pero de nuevo nos faltará una visión más global pues en realidad, el contable encargado de sumar y restar, no podrá valorizar –pues es intangible- cuánto sufrieron las y los pageses que hace veinte años fueron expropiados de sus masías; no sabrá calcular –porque es incalculable- cuánto suma la pérdida de biodiversidad y naturaleza que estos proyectos arrastran o cuánto representa para el mantenimiento de la vida la fotosíntesis de las plantas o el papel de las abejas; y no proyectará –por falta de clarividencia- todo lo que en los próximos años [con un declive en la extracción del petróleo, con el clima cada vez más alterado y severo y con menos tierras y agua disponibles para la agricultura] puede representar tener más zonas agrícolas junto a Barcelona, ofreciendo puestos de trabajo necesarios para proveer de alimentos sanos a la población, a la vez que preservando un paisaje donde, por ejemplo, todavía podemos encontrar 22 especies de orquídeas.

Carles no quiere volver a las cavernas, Carles dice que es una cuestión de saber qué gafas utilizas para mirar el mundo. Cuando unos, con las gafas del crecimiento económico como obsesión, observan que el 60% de las fértiles tierras del Delta del Llobregat están cubiertas de hormigón y cemento, imaginan que no pasará nada si destrozan 6 hectáreas más del suelo agrícola. Con las gafas de la equidad y sostenibilidad, Carles también hace cuentas y dice que hemos sobrepasado los límites. Que el cemento no genera vida, y que bajo el asfalto hay una huerta. 

11 comentarios en “Contra el progrés

 1. Gracias por esta metafora-ejemplo de la globalización. Para actualizar: los muertos en Bangladesch ya llegan al millar.

 2. Molt adient el texte, cada hectàrea de terreny no ¨aprofitat¨ per engreixar el monstre ès un biotop salvat on viuràn unes quantes espècies. ¨Res no es prou per qui prou sempre es poc¨, Epicur.

 3. Es curioso, yo trabajo actualmente en un polígono industrial de Vitoria que se construyó sobre una gran extensión de terreno agrícola expropiado hace 30 años por el Ayuntamiento a varias familias de agricultores de los pueblos próximos, una de ellas mi familia paterna. Actualmente la casa donde nació mi padre la tengo a unos 400 m de la fábrica donde trabajo que, casualidades de la vida, se dedica a la maquinaria agrícola.
  Actualmente los agricultores han ganado un juicio a los organismos públicos planteado por el bajo precio a que se pagó el metro cuadrado para construir el Centro de Transportes en ese polígono, pero esa es otra historia.
  Este artículo me hace pensar que la crisis (o simplemente el tiempo), que ya se ha llevado por delante a muchas empresas de aquí, pudiera hacer que un día el polígono se quedara desierto, con muchos pabellones industriales vacíos y abandonados en mal estado durante décadas. Con lo que me planteo, de qué sirvió la expropiación? La excusa en su día fue sacar del casco urbano industrias ruidosas y contaminantes, pero si al final acaban cerrando…? Porque toda empresa, una vez que se acaba el ciclo de vida de lo que produce, acaba cerrando. Quién nos devuelve ahora la tierra productiva, esa que como dice el sr Gustavo nos da de comer?
  Hoy venía pensando en el coche que los organismos públicos deberían crear un fondo para la recuperación de terrenos desindustrializados, fondo lógicamente creado a partir de aportaciones de las empresas. Y hacerlos nuevamente productivos o bien puramente paisajísticos, como ha ocurrido con los excelentes parques que tiene hoy nuestra ciudad.

 4. El nostre estimat Agustí Chalaux (1911-2006) ens deia que les importacions de productes fabricats per sota el preu de cost, -produir per sota de preu de cost en diuen «dúmping»-, han de rebre un impost que faci el seu preu equiparable als dels productes fabricats aquí, però amb sous i condicions laborals dignes. La diferència recaptada ha de servir per fer que aquests diners vagin a parar a mans dels mateixos treballadors sobreexplotats de fora, una espècie de renda bàsica perquè puguin compensar els seus sous de misèria. Res d’això s’ha fet i ara ens lamentem de les indignes condicions laborals dels treballadors d’aquí, i de la contaminació que generen els diferents processos productius de la indústria. Acabarem que tota la producció serà feta per màquines i robots, propietat d’una sola persona, però amb la resta de la Humanitat a l’atur, que es morirà de gana perquè no tindrà cap ingrés i, per tant, no podrà comprar els productes fets automàticament, amb les màquines d’aquesta única persona,.. Però, això sí, visca el «progrés»!

 5. Como siempre, estimado Gustavo, te releo y el problema de fondo sigue siendo el mismo. Somos pocos/as los capaces de enfrentarnos a nuestras propias contradicciones, cambiando nuestro modelo de vida adaptado al «progreso» del mundo «civilizado» y sus consecuencias… Un saludo desde el otro lado del charco…

 6. Pingback: Contra el progreso | Altermon_Consciència pel canvi

 7. Pingback: Centre d'Estudis Joan Bardina » Archivo del Blog » Contra el progrés. Gustau Duch

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s